NEN-EN 1090

De NEN-EN 1090 is de Europese norm, die van toepassing is op dragende staal en aluminium constructiewerken. Constructies als gebouwen, bruggen en ondersteuningen moeten vanaf juli 2014 volgens deze norm gemaakt worden. De EN 1090 norm is gepubliceerd omdat vanaf 1 juli 2014 constructieve bouwproducten CE gemarkeerd dienen te worden, daarnaast dient er een conformiteitsverklaring te worden afgeven.

De EN 1090 norm heeft consequenties voor fabrikanten van stalen- en aluminium constructiedelen voor de bouw. Deze norm maakt een eind aan aparte regeltjes per land voor het vervaardigen van en verhandelen van stalen en aluminium constructies.

Gerritsen is sinds februari  2015 in het bezit van de EN 1090 certificaat. De EN 1090 bestaat uit verschillende klassen, Gerritsen is gecertificeerd voor Executieklasse 3 conform de norm NEN-EN 1090-1. De executieklassen – en dus ook de constructiedelen – zijn ingedeeld van klassen EXC 1 t/m 4. De executieklassen van de EN 1090 zijn bedoeld om de mate van controle en beheersing aan te duiden. De executieklasse EXC 1 is van toepassing op niet belaste constructies en loopt verder op naar executieklasse EXC 4 voor zwaar belaste constructies.

Er zijn controles op bepaalde processen zoals snijden, boren, lassen en conserveren nodig. Dit is om de totale controle op het product te waarborgen zodat de juiste kwaliteit wordt geleverd. Gerritsen voldoet aan alle gestelde eisen en beheerst de processen dusdanig dat u met vertrouwen uw EN 1090 constructiewerk kan uitbesteden bij ons. Wij zijn NEN-EN 1090-1 gecertificeerd tot en met S690 materiaal.

Categorieën

Algemeen
Normeringen